07.05.2024r. o godz. 15 30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Zapraszamy

O ODBIORZE DZIECI Z PRZEDSZKOLA I KOSZTACH ŻYWIENIA:


Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola zgodnie ze złożoną przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracją.

INSTRUKCJA STOSOWANIA KART MAGNETYCZNYCH 

1. Przychodząc z dzieckiem do przedszkola należy zbliżyć kartę do czytnika i po usłyszeniu sygnału otworzyć drzwi i wejść.

2. Wychodząc z dzieckiem z przedszkola należy zbliżyć kartę do czytnika (znajduje się po PRAWEJ stronie drzwi wejściowych/wyjściowych) i po usłyszeniu sygnału wyjść. 

3. Czas przeznaczony na przyprowadzanie dziecka to 10 minut. Czas przeznaczony na odbiór dziecka to 10 minut.

Przykład:

Umowa podpisana na czas 8.00-13.00.

Dziecko przyprowadzić można o godz. 7.50 (system nie nalicza dodatkowej godziny), ale rejestracja karty o godz. 7.49 skutkuje naliczeniem kolejnej godziny.

Z odebranym dzieckiem można wyjść z przedszkola do godz. 13.10 (system nie nalicza dodatkowej godziny), ale rejestracja karty podczas wychodzenia z dzieckiem o godz. 13.11 skutkuje

naliczeniem kolejnej godziny.

4. Kartę używa się tylko gdy dziecko jest w przedszkolu. W innych przypadkach np. konsultacja, dzwonimy na dzwonek i czekamy na pracownika przedszkola.


KOSZTY POBYTU I ŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny i wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą systemu elektronicznego i automatycznie naliczany.

Zajęcia dodatkowe z pomocy psychologiczno–pedagogicznej są nieodpłatne.

Opłata za żywienie nie jest naliczana, jeśli dziecka nie ma w danym dniu w przedszkolu.

Opłata za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu rozliczana jest w kolejnym miesiącu np. za wrzesień płaci się w październiku.

Opłatę za przedszkole należy uiścić do 15 każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Informacje o miesięcznych kosztach pobytu dziecka w przedszkolu są dostępne w systemie ATMS. Szczegóły rejestracji do systemu w aktualnościach, w zakładce "Ważne". 

Opłatę za przedszkole (pobyt i żywienie) należy przelać na poniższy numer konta bankowego: 26 1020 2472 0000 6802 0498 4367

Koszt żywienia dziecka w przedszkolu wynosi 9,00 zł:

ŚNIADANIE – 2,00 zł.

OBIAD – 5,00 zł.

PODWIECZOREK – 2,00 zł.

 

Konto bankowe Rady Rodziców: 73 1500 1214 1212 1007 7520 0000

 

Numer kontaktowy do przedszkola : +48 32 739-32-40

Numery wewnętrzne do poszczególnych grup:

Maluchy- Kotki (105)
Średniaki -Sówki ( 106)
Starszaki - Skrzaty ( 109)
Zerówka- Biedronki (110)

 

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach