JAK WYGLĄDA TERAPIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Zajęcia prowadzi logopeda - Pani Agnieszka Zimnoch we wtorki, w środy oraz czwartki.
Zabawy organizowane są w oparciu o program własny Pani Agnieszki "Spróbujmy mówić ładnie".

Wady wymowy powodują szereg problemów w komunikacji, co ma negatywne znaczenie dla funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Terapia logopedyczna ma więc niwelować wszelkie nieprawidłowości językowe, a tym samym pomóc dziecku w integracji z rówieśnikami. W większości sytuacji same ćwiczenia z logopedą to za mało, aby pobudzić u dziecka prawidłowy rozwój mowy. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń logopedycznych również w domu. Wówczas następuje utrwalanie i rozwój umiejętności, które dziecko nabyło podczas pracy z logopedą. Dziecko uczy się mowy przede wszystkim w naturalnych sytuacjach, podczas wykonywania codziennych czynności, obserwacji otoczenia i nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Podstawą sukcesu jest zatem postawa rodzica wobec terapii dziecka, rozumienie jej celu, kontakt z terapeutą, a także kontynuacja ćwiczeń w domu.

Jakie są cele prowadzonych zajęć?
usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

kwiecień

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach