Grupa średniaki- Tematyka zajęć

Grudzień
Tydzień 1. Odwiedziny Mikołaja
Tydzień 2. Zima jest coraz bliżej
Tydzień 3. Magia Świąt
Tydzień 4. Zabawki

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach