Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
44-206 Rybnik, ul. Śląska 1a
tel: +48 32 739-32-40; 535 535 773
fax: +48 32 739-32-40
e mail: p14rybnik@wp.pl 
Dyrektor: Henrietta Front-Sikora
Wicedyrektor: Jolanta Machulik
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Ewa Wojaczek
kontakt: p14rybnikintendent@op.pl                                                                                   

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach