Rekrutacja Uzupełniająca w P-14 na rok szkolny 2023/2024
Ważne! Oferta naborowa otwarta również dla dzieci 2,5-letnich.
- 11.05.2023r. o godz. 8.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
- od 11.05.2023r. godz. 8.00 do 18.05.2023r. do godz. 12.00 – Potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

docx
plik docx - 45.1 KB

- 22.05.2023r. godz. 8.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach