Grupa maluchy - Tematyka zajęć

TEMATYKA ZAJĘĆ NA CZERWIEC

Święto dzieci

Lato, lato, lato czeka

Wkrótce wakacje

Zwiedzamy świat

1. Mamy rózne charaktery
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
zakładanie ubrań, butów;
korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
korzystanie z toalety;
spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
próby nazywania swoich emocji (np. radość, smutek, złość, złość);
próby określania swoich stanów emocjonalnych;
rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
podejmowanie prób wspólnych zabaw;
nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
uczestniczenie we wspólnych zabawach,
pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
dzielenie się swoimi przeżyciami;
odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
uważne słuchanie rozmówcy;
maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
powtarzanie krótkich rymowanek;
wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
Aktywność poznawcza:
podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
liczenie palców, przedmiotów itp.;
używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
obserwowanie w sposób bezpośredni zmiana zachodzących w przyrodzie.
2. Wiosna na wsi
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
zakładanie ubrań, butów;
korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
korzystanie z toalety;
spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
próby nazywania swoich emocji (np. radość, smutek, złość, złość);
próby określania swoich stanów emocjonalnych;
rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
podejmowanie prób wspólnych zabaw;
nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
uczestniczenie we wspólnych zabawach,
pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
dzielenie się swoimi przeżyciami;
odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
uważne słuchanie rozmówcy;
maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
powtarzanie krótkich rymowanek;
wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
Aktywność poznawcza:
podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
liczenie palców, przedmiotów itp.;
używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
obserwowanie w sposób bezpośredni zmiana zachodzących w przyrodzie.
3. W świecie zwierząt
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
zakładanie ubrań, butów;
korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
korzystanie z toalety;
spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
próby nazywania swoich emocji (np. radość, smutek, złość, złość);
próby określania swoich stanów emocjonalnych;
rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
podejmowanie prób wspólnych zabaw;
nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
uczestniczenie we wspólnych zabawach,
pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
dzielenie się swoimi przeżyciami;
odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
uważne słuchanie rozmówcy;
maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
powtarzanie krótkich rymowanek;
wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
Aktywność poznawcza:
podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
liczenie palców, przedmiotów itp.;
używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
obserwowanie w sposób bezpośredni zmiana zachodzących w przyrodzie.
4. Dbamy o przyrodę
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
zakładanie ubrań, butów;
korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
korzystanie z toalety;
spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
próby nazywania swoich emocji (np. radość, smutek, złość, złość);
próby określania swoich stanów emocjonalnych;
rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
podejmowanie prób wspólnych zabaw;
nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
uczestniczenie we wspólnych zabawach,
pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
dzielenie się swoimi przeżyciami;
odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
uważne słuchanie rozmówcy;
maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
powtarzanie krótkich rymowanek;
wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
Aktywność poznawcza:
podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
liczenie palców, przedmiotów itp.;
używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
obserwowanie w sposób bezpośredni zmiana zachodzących w przyrodzie.
5. Moja ojczyzna
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
zakładanie ubrań, butów;
korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
korzystanie z toalety;
spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
próby nazywania swoich emocji (np. radość, smutek, złość, złość);
próby określania swoich stanów emocjonalnych;
rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
podejmowanie prób wspólnych zabaw;
nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
uczestniczenie we wspólnych zabawach,
pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
dzielenie się swoimi przeżyciami;
odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
uważne słuchanie rozmówcy;
maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
powtarzanie krótkich rymowanek;
wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
Aktywność poznawcza:
podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
liczenie palców, przedmiotów itp.;
używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
obserwowanie w sposób bezpośredni zmiana zachodzących w przyrodzie.

 

 

 

Tematyka zajęć na marzec:
1. Pogoda marcowa
2. Wiosna, ach to ty!
3. Wielkanoc
4. Wielkanoc tuż tuż

 

Tematyka zajęć luty

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Baśnie, bajki, bajeczki
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach,
• pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
• rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
• naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
Luty
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Tajemnice kosmosu
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach,
• pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
• poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
• rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
• naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
Luty
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zwierzęta sprzed milionów lat
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach,
• pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
• poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
• rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
• naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną , np. topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy)
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmiana zachodzących w przyrodzie.

 

 

 

STYCZEŃ
I. Tak mija Czas
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• uczestniczenie we wspólnych zabawach,
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
• uważne słuchanie rozmówcy;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
• uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.
II. Zwierzęta zimą
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
• uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola,
• wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
• poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
• różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
• tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
• naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
• uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
III.Kim są rodzice moich rodziców?
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach,
• nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;
• pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
• rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• uczestniczenie w krótkich programach artystycznych;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
• naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
IV. Wspaniałe zabawy na śniegu
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• niehałasowanie przy osobach chorych, starszych;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach,
• pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
• poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
• rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• tworzenie galerii prac plastycznych dzieci;
• naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg) uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.

 

GRUDZIEŃ:

1. Odwiedziny Mikołaja
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
• próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• mówienie o swoich potrzebach;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

2. Zima jest coraz bliżej
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
• próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• uważne słuchanie rozmówcy;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• dostrzeganie otaczającego nas piękna;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie;
• poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

3. Magia Świąt
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
• rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• uważne słuchanie rozmówcy;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
4. Zabawki
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
• rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• uważne słuchanie rozmówcy;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek;
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Listopad, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): A deszcz pada i pada
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• określanie tego, co dziecko lubi robić;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
• zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
Listopad, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Co powinienem wiedzieć o Polsce
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
• zakładanie ubrań, butów;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie koordynacji ruchowej;
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• nazywanie wybranych części ciała;
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu;
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
Listopad, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zdrowie naszym skarbem
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
• zakładanie ubrań, butów;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie koordynacji ruchowej;
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• nazywanie wybranych części ciała;
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
• wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystanie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby);
• spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków, (ograniczanie napojów gazowanych).
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• naśladowanie zdań poprawnie formułowanych przez dorosłych;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
Artystyczna aktywność dziecka:
• nauka prostych piosenek fragmentami metoda ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Poznawcza aktywność dziecka:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
Listopad, tydzień 4
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Co ułatwia prace w domu?
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• mówienie o swoich potrzebach;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
• poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• liczenie palców, przedmiotów itp.

Tematyka zajęć na październik:
1. Jesien w sadzie, w ogrodzie:
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z toalety;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nazywanie wybranych części ciała;
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• nazywanie wybranych części ciała;
• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym;
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
• próby określania swoich stanów emocjonalnych;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
• współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
• rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
• słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
• uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
• zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
2. Zwierzęta jesienią
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
• próby określania swoich stanów emocjonalnych;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• określanie tego, co dziecko lubi robić;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania;
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeż, wiewiórka, bocian), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).
3. Moja rodzina i mój dom
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
• próby określania swoich stanów emocjonalnych;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak ma na imię tata;
• nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;
• pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
• dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś);
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• uważne słuchanie rozmówcy;
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
• naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
• uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
4. Domowi ulubieńcy
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
• zakładanie ubrań, butów;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie koordynacji ruchowej;
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• nazywanie wybranych części ciała;
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
• słownictwo w języku obcym: dzień dobry, do widzenia.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
• liczenie palców, przedmiotów itp.

Wrzesień, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): W przedszkolu
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nazywanie wybranych części ciała;
• nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• nazywanie wybranych części ciała;
• dostrzeganie podstawowych różnic między dziewczynkami i chłopcami oraz kobietami i mężczyznami;
• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
• próby określania swoich stanów emocjonalnych;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• podawanie swojego imienia i nazwiska;
• poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy;
• przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw;
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• mówienie o swoich potrzebach;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów;
• wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• tworzenie galerii prac plastycznych dzieci
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach rozwijających;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania.
Wrzesień, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Oto ja
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
• zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z toalety;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nazywanie wybranych części ciała;
• nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• nazywanie wybranych części ciała;
• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
• próby określania swoich stanów emocjonalnych;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• podawanie swojego imienia i nazwiska;
• określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
• poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy;
• przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw;
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• mówienie o swoich potrzebach;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów;
• wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach rozwijających;
• umiejętność poznawania samego siebie;
• wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
• uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych) wskazywanie wymienionych części ciała;
• nazywanie danych części ciała;
• pokazywanie wymienionych części ciała u partnera;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• liczenie palców, przedmiotów itp.
Wrzesień, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Moja droga do przedszkola
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
• składanie ubrań przed leżakowaniem;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
• próby określania swoich stanów emocjonalnych;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• podawanie swojego imienia i nazwiska;
• przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw;
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• mówienie o swoich potrzebach;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• nazywanie barw podstawowych;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych) wskazywanie wymienionych części ciała;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru − poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.
Wrzesień, tydzień 4
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jesień w parku, w lesie
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
• zakładanie ubrań, butów;
• korzystanie z toalety;
• odkładanie prac na półki indywidualne;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nazywanie wybranych części ciała;
• nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• nazywanie wybranych części ciała;
• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
• poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym;
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
• próby określania swoich stanów emocjonalnych;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
• podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
• współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
• rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
• słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich;
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Aktywność poznawcza:
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
• uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
• uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
• liczenie palców, przedmiotów itp.;
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
• zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach