Grupa zerówka - Kadra

Wychowawca: mgr Agnieszka Zimnoch
Nauczyciel: mgr Joanna Maćkiewicz
J.angielski: mgr Agnieszka Zimnoch
Pani oddziałowa: Gabriela Siwicka

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach