Zapewniamy wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu oraz wyposażamy dzieci i dorosłych w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia, zapoznajemy ze sposobami ochrony przed nimi. Realizując podstawę programową, określoną przepisami prawa, wspieramy wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem i różnorodnością kulturową, aby dzięki osobistym doświadczeniom umiało ono działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

Działania te przygotowują naszych podopiecznych do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami. Realizowane są także innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne opracowywane przez nauczycieli.

Nasza placówka dysponuje gabinetem terapeutycznym, gdzie dzieci korzystają z pomocy logopedy, psychologa i pedagoga specjalnego. 5 i 6 latki, na prośbę rodziców, korzystają z bezpłatnej nauki religii. Przedszkole dysponuje dużym ogrodem, dzięki temu zapewnia dzieciom kontakt z naturą oraz umożliwia bezpieczny pobyt na wydzielonych, grupowych placach zabaw wyposażonych w urządzenia ogrodowe  rozwijające ich sprawność i zwinność. Atrakcyjne położenie Przedszkola nr 14 w pobliżu parku stwarza doskonałe warunki do częstych spacerów i prowadzenia obserwacji przyrodniczych, a sąsiedztwo Domu Kultury umożliwia korzystanie z jego bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej. W przedszkolu organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki w niecodzienne miejsca, np. Ośrodek regionalny w Osinach, planetarium, kopalnia, straż pożarna. Współpracujemy również z licznymi instytucjami, np. Rada Dzielnicy, Dom Kultury, KWK Chwałowice, chwałowickie szkoły, rybnickie przedszkola i inne. Statut przedszkola znajduje się na stronie BIP.

Nasza placówka należy do Krajowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie i posiadamy Krajowy Certyfikat PPZ oraz Certyfikat programu Chronimy dzieci i Krajową Oznakę Jakości eTwinning.

 


Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach