Grupa średniaki - Kadra

 

Wychowawca: mgr Iwona Cichecka
Nauczyciel: mgr Agata Opawska
J.Angielski: mgr Agata Opawska
Odziałowa: Izabela Tworuszka

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach