Malutka biedronka
po listku chodziła.
Nagle się potknęła,
kropki pogubiła.
Szuka ich w panice,
oślepia ją słońce.
Może ktoś pomoże
naszej biedronce?
 

 

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach