Grupa zerówka - Tematyka zajęć

 

CZERWIEC

TYDZIEŃ I: LATO, LATO CZEKA

- określą swój nastrój
− wysłuchają opowiadań Barbary Szelągowskiej O Maćku, który tropił lato oraz Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego Zgubiona bransoletka Zoi
− ułożą wyrazy z rozsypanek literowych
− dowiedzą się, co to jest kolaż
− przygotują kolaż Pierwszy dzień lata
− dowiedzą się, jakie owoce dojrzewają latem
− wysłuchają i nauczą się piosenki Lato na lotni
− będą rozwijać umiejętność dodawania i odejmowania
− wezmą udział w zabawie słowotwórczej
− będą podawać skojarzenia do wyrazów
− będą rozwiązywać zagadki
− zaprojektują podwórko według podanego planu
− wykonają prace plastyczne Moje idealne okulary, Moda letnia
− wymyślą swoje rymowanki
− dowiedzą się, jak zabezpieczyć się przed promieniowaniem słonecznym
− zorganizują przedszkolny pokaz mody

TYDZIEŃ II: WKRÓTCE WAKACJE

− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Przygotowania do wyjazdu
− określą swój nastrój
− wysłuchają i nauczą się piosenki Lato na wakacjach
− wykonają pracę plastyczną Nadszedł czas pożegnania
− dowiedzą się, jakimi środkami transportu można udać się na wakacje
− powiedzą, co przyda im się na wakacjach w górach, nad morzem, nad jeziorem i w lesie
− wysłuchają nagrania odgłosów wydawanych przez różne środki lokomocji
− będą przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie
− wykonają mapę skojarzeń
− wskażą przedmioty potrzebne na wyprawy nad morze i w góry
− zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wakacji
− wykonają wydzierankę
− będą rozwiązywać zadania matematyczne

TYDZIEŃ III: ZWIEDZAMY ŚWIAT

− wysłuchają wiersza Barbary Szelągowskiej Marzenia małego podróżnika
− określą swój nastrój
− wysłuchają i nauczą się piosenki W biurze podróży
− wykonają pracę plastyczną Wymarzona podróż
− dowiedzą się, z jakimi państwami sąsiaduje Polska
− poznają flagi różnych państw
− dowiedzą się, co oznacza słowo podróżować
− określą, jakie miejsca w Europie i na świecie są warte zobaczenia
− będą liczyć w dostępnym dla siebie zakresie
− dowiedzą się, jakie tańce są charakterystyczne dla danych państw
− określą, jak witają się ludzie w różnych państwach
− poznają kilka słów w obcych językach
− poznają potrawy pochodzące z różnych krajów
− dowiedzą się, co to jest biuro podróży
− stworzą ofertę wycieczki
− utrwalą umiejętność kodowania

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach