Grupa zerówka - Tematyka zajęć

GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I: ODWIEDZINY MIKOŁAJA

− określą swój nastrój
− wykonają papierową skarpetę Mikołaja
− dowiedzą się, co znaczy angielskie słowo Help! i kiedy można go używać
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Na pomoc Mikołajowi
− wykonają kopertę
− narysują wymarzony prezent
− poznają literę l, L: małą i wielką, drukowaną i pisaną
− wysłuchają piosenki Wizyta Mikołaja i ją zaśpiewają
− będą rozwijać orientację przestrzenną
− będą rozwijać umiejętność klasyfikowania i przeliczania
− będą porównywać liczebność zbiorów
− zapoznają się ze znakami matematycznymi: =, <, >
− dowiedzą się, co znaczy wyrażenie pomocna dłoń
− dowiedzą się, kim jest wolontariusz
− zapoznają się z różnymi formami pomocy potrzebującym
− utrwalą nazwy palców w zabawie
− będą rozwijać umiejętność tworzenia pytań do zdań oznajmujących
− będą rozwijać myślenie logiczne na podstawie sylogizmów
− wymienią się dobrymi słowami
− wykonają pracę plastyczną Prezenty dla innych

TYDZIEŃ II: ZIMA CORAZ BLIŻEJ

− określą swój nastrój
− wysłuchają opowiadań Agaty Widzowskiej Bałwanek godny Oscara oraz Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego Idealny prezent urodzinowy
− poznają literę y, Y: małą i wielką, drukowaną i pisaną
− wymienią oznaki zimy
− będą szukać oznak zimy na spacerze
− wysłuchają i nauczą się piosenki Pierwszy śnieg
− poznają liczbę 0
− wykonają zadania rozwijające orientację na kartce papieru
− wykonają eksperymenty ze śniegiem
− rozwiążą quiz dotyczący śniegu
− stworzą obrazy na śniegu
− pokażą, jak wyrażają radość
− wymyślą prezenty dla kolegów, biorąc pod uwagę ich zainteresowania
− wykonają prace plastyczne Bałwanki oraz Biała zima
− rozwiną umiejętność tworzenia kodu

 

TYDZIEŃ III: MAGIA ŚWIĄT

− określą swój nastrój
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Świąteczny czas oraz wiersza Jadwigi
Koczanowskiej Wigilia
− dowiedzą się, jak przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia
− poznają literę r, R: małą i wielką, drukowaną i pisaną
− wysłuchają piosenki Idą święta i ją zaśpiewają
− poznają tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
− dowiedzą się, w jaki sposób ludzie przekazują sobie życzenia
− zaprojektują kartki świąteczne
− odkryją zapis cyfrowy liczby 7
− poznają potrawy spożywane w święta Bożego Narodzenia
− wykonają stroik świąteczny
− wspólnie ubiorą choinkę
− ułożą własne, świąteczne życzenia
− będą uczestniczyły w wigilii przedszkolnej
− zapoznają się z tradycjami świątecznymi w wybranych krajach
− rozwiążą zagadki
− wykonają pracę plastyczną Pierwsza gwiazdka

TYDZIEŃ IV: ZABAWKI

− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Marika w świecie zabawy
− określą swój nastrój
− wysłuchają i nauczą się piosenki Zabawki
− będą odczytywać globalnie wyrazy
− będą rozwijać koncentrację uwagi i myślenie logiczne
− wypowiedzą się na temat swoich zabawek
− dowiedzą się, jak zmieniał się pluszowy miś
− utrwalą wiedzę na temat szanowania rzeczy – cudzych i swoich
− nauczą się wiersza na pamięć
− będą przeliczać elementy w dostępnym dla siebie zakresie
− dowiedzą się, jak powstaje pluszowy miś
− ułożą puzzle przedstawiające znane misie
− wcielą się w rolę aktora
− wzbogacą zasób słownictwa
− wykonają pracę plastyczną Zabawki w przyszłości

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach